Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift

Motion 2019/20:2586 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att byta ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 och statens uppbörd av skatt till kyrkan upphörde. Begreppet kyrkoskatt byttes ut och uppdelades i en kyrkoavgift samt en begravningsavgift. Erfarenheten med begravningsavgift visar att många människor som på sin skattsedel ser att det betalar begravningsavgift uppfattar att de får kostnaderna för sin begravning täckta av denna inbetalda avgift. Tanken är inte helt ologisk och de anhörigas frustration är stor över att få betala för en begravningsgudstjänst om man vill ha en sådan och inte tillhör Svenska kyrkan.

Begreppet kyrkogårdsavgift speglar på ett bättre sätt vad avgiften omfattar. Det är en frustration när man konfronteras med begreppet begravningsavgift och den inte täcker kostnader för själva begravningen. Därför bör benämningen begravningsavgift bytas mot kyrkogårdsavgift i lagen om Svenska kyrkan.

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)