Öka patientsäkerheten vid ambulanstransporter

Motion 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra det enklare för ambulanspersonal att vid behov gå in och läsa i en patientjournal för att öka vårdkvaliteten och säkerheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dessa fakta är hämtade från en rapport från Flisa (Föreningen för ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård). I Sverige utförs varje år runt miljonen ambulansuppdrag med patient (2016). Patienter och närstående har krav på hög tillgänglighet liksom på ett kvalificerat och säkert omhändertagande. Detta medför stora utmaningar för ambulans­sjukvården som inte bara måste hantera en svensk sjukvård i förändring utan även ta hänsyn till en allt äldre befolkning. Till detta tillkommer förändrade krav och för­väntningar från en allt större del av befolkningen. Det märks i synnerhet från ungdomar och unga vuxna.

Ambulanssjukvårdens uppdrag är på många sätt unikt eftersom det omfattar bedömning och vård av akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar och med alla typer av sjukdomstillstånd och skador. Ambulanssjukvården hanterar även prehospitala förlossningar.

God och säker vård är en viktig och nödvändig del av ambulanssjukvården och måste integreras i ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer och rutiner.

I dagsläget har vi olika patientjournalsystem i nästan varje region. När ambulans­personal åker ut på ett larm och hämtar en patient som inte kan uppge sin sjukdoms­historia så kan ambulanspersonalen idag inte gå in och läsa i regionens patientjournal då den omges av brandväggar som skyddar sekretessen. Att se över möjligheterna att göra det enklare för ambulanspersonal som vid tillfällen där det behövs gå in och läsa i en patientjournal skulle öka vårdkvaliteten och säkerheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)