Fler åtgärder för att undvika brott

Motion 2019/20:2540 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftning, föreskrifter och regleringsbrev för att bromsa möjligheter för ligor och andra illegala verksamheter att forsla in eller tillverka illegala vapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket i uppdrag att se över på vilket sätt arbetet kan stärkas för att ansvariga myndigheter kan få fler redskap att kunna vidta åtgärder mot framtagande av moderna vapen, t.ex. 3D-vapen, som kan komma att användas vid illegal verksamhet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av de länder som redan utsatts för terrorbrott. Vi lever i en mer osäker värld, där det mer oförutsedda kan ske. Tullverket har nu bland annat lyft att uppfinningsrikedomen ökar hos dem som utför brott och sysslar med kriminell verksamhet. Tullen varnar för att det har blivit mer och mer vanligt att 3D-vapen förs in i landet av dem som tänker begå någon form av brottslig handling. Skillnaden mellan 3D-vapen och vanliga vapen är att 3D-vapnen görs av hårdplast och inte i metall. Svårigheterna blir därmed fler.

Detta medför i sin tur att 3D-vapnen inte upptäcks lika lätt i tullens kontroller som de vapen som är gjorda i metall. Trots detta har 3D-vapen beslagtagits i Sverige. Tullverket har uttalat oro för att spridningen av 3D-vapen ska fortsätta och att de kan komma att användas vid terrordåd.

Detta är såklart mycket allvarligt och kommer förr eller senare att kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Nationellt forensiskt centrum, som har provskjutit med 3D-


vapen, menar att det inte råder något tvivel om att 3D-vapen kan användas för att skjuta skarpt.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)