Tydligare redovisning av skatt på arbete

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skattesystemet kan bli mer transparent och hur en tydligare redovisning av lönekostnaden kan genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiets gröna skatteväxling baserar sig på principen att öka kostnaderna för det som är dåligt för miljön och istället sänka kostnaderna på jobb och företagande. Under alliansregeringens tid vid makten genomfördes ett antal sänkningar på jobb och före­tagande, exempelvis av ungdomsarbetsgivaravgiften. Men fortfarande är kostnaderna för jobb och företagande alltför höga. Tyvärr är kunskapen om nivåer på exempelvis arbetsgivaravgifterna låga bland löntagare och allmänhet. Likaledes är kunskapen om att det är små och medelstora företag som bygger vår välfärd genom att skapa jobb och tillväxt i hela landet låg. Till stor del kan detta beskyllas det faktum att kostnaderna för arbete idag inte är tydliga för löntagare och allmänhet, bland annat då det inte är praxis att dessa visas på lönebeskeden. Ett mer transparent skattesystem och en tydligare redovisning av lönekostnaderna skulle skapa bättre förutsättningar för våra viktiga småföretagare och jobbskapare och en större förståelse för det kostnadsläge som råder när det gäller skatt på arbete.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)