Nationell definition av tillgänglighet

Motion 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C)

av Per Lodenius m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell definition av tillgänglighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag inte en nationell tydlig definition av tillgänglighet. Istället har varje region i vårt land en egen definition av vad detta begrepp innebär och använder olika parametrar för att mäta tillgängligheten. Det gör att det inte går att göra en jämförelse mellan regioner kring hur väl man lever upp till tillgänglighetsmålen. Hur det står till med tillgängligheten som helhet i vårt land blir då också svårt, för att inte säga omöjligt, att följa upp. Med det blir det även svårt att göra rättvisande analyser kring var för­bättringar av tillgängligheten behöver göras och hur det ska göras. Därför behövs en nationell definition av tillgänglighet. 

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)