Avdrag för pensionssparande

Motion 2019/20:2520 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa skatteavdrag för eget pensionssparande, särskilt för dem med låga pensioner, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Väldigt många som blir pensionärer får en allt för låg pension för att kunna leva på den. Trots att många kan få bostadstillägg och med höjt grundbelopp. Detta gäller särskilt de som inte har en tjänstepension, arbetat för litet eller haft en låg lön under sitt arbetsliv. För dessa betyder sänkt skatt mycket. Men det borde även vara möjligt att själv kunna spara långsiktigt till sin privata pension och kunna få avdrag för premien. Förutsatt att man sparar i ett låst sparande som endast kan tas ut vid den ålder som gäller för uttag av allmän pension, som kommer att vara stigande.

Före 2014 fanns det möjlighet att få skatteavdrag för en premien upp till 12000 kronor per år, detta fick många att intressera sig för och aktivt arbeta för att få en bättre pension. Det vore önskvärt om man idag skapade en modern modell för pensionssparande som syftar till att förbättra pensionen särskilt för de med lägsta pensionerna. Det borde ske med månadsvis sparande men skulle också exempelvis kunna vara en engångssumma, om man säljer sin bostad, får ett arv eller på annat sätt får ett kapital. Uttaget ska sedan ske månadsvis och beskattas.

Katarina Brännström (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)