Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket uppmanas att sätta upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kronobergs län är ett av tre län som ligger i topp när det gäller viltolyckor och 2018 inträffade drygt sex tusen olyckor med vilda djur i Kronoberg. Störst är risken att krocka med rådjur men även älg och vildsvin ligger högt i statistiken. Anledningen är växande viltdjursstammar men också en allt mer ökande trafik i länet. Inte alla men många viltolyckor föranleder personskador och även dödsfall men framför allt är det de materiella skadorna som är stora.

Statistiken visar att de vägar som fått viltstängsel har i det närmaste inga viltolyckor medan vägar med mycket trafik utan stängsel är överrepresenterade. Det är därför ange­läget att man höjer säkerheten på de vägar som har hög olycksfrekvens genom att sätta upp fler viltstängsel. Kronobergs län bör då vara ett prioriterat län i detta avseende.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)