Lokal polis för ökad trygghet

Motion 2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur rekryteringen för polisen ska gå till för att möjliggöra långsiktig tillväxt till ett viktigt framtidsyrke och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen efter genomförd kvalitetsprövning ska kunna leva upp till en kontaktgaranti och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polis- och rättsväsendet behöver formas med särskild hänsyn tagen till de förutsätt­ningar som finns i de delar av landet som kännetecknas av mellanstora orter och landsbygd. Nu när polisen organiserats till en myndighet är detta ännu viktigare. Att lokala, riktigt lokala, faktorer får spela roll vid bemanning, planering, rekrytering och framtidsplaner. Trygghet och säkerhet är grundläggande förutsättningar för livskvalitet. Vi oroas bland annat över gängbrottslighet, rån, butiksstölder, inbrottsvågor i mindre samhällen på landsbygden och äldre som utsätts för stölder i sina egna hem. Vi vill därför fortsätta kampen mot brottslighet och otrygghet. Därför har Moderaterna och allianspartierna i riksdagen drivit igenom fler förbättringar och förstärkningar. Moderaterna drev förra mandatperioden igenom totalt 125 tillkännagivanden för att skärpa rättssäkerheten och öka tryggheten. Det är en trend, att Moderaterna medverkar till förbättringar. Ett tidigare historiskt arbete var när Moderaterna drev igenom hela 29 skarpa beslut att ytterligare skärpa straff och fortsätta öka tryggheten för människor, under ett år. Trots detta, vill vi fortsätta den inslagna vägen och vill mer.

En rödgrön regering som själv saknar idéer har under föregående mandatperiod fått arbeta för att genomföra dessa skärpningar, efter uppmaningar från riksdagen, till exempel skärpta straff för allvarliga våldsbrott, narkotikabrott och inbrott, kriminali­sering av identitetsstölder och en ny straffbestämmelse för att komma åt systematiska fakturabedrägerier, för att nämna några viktiga beslut.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes drygt 1,54 miljoner brott under 2018, vilket är en ökning med 34000 brott eller 4procent jämfört med året innan. I Region Väst anmäldes drygt 280000. Det är historiens hittills all time high, 1,54 miljoner anmälda brott.

Under alliansregeringens år genomfördes viktiga satsningar på rättsväsendet, och nya lagar tillkom för modernare arbetsmetoder. Under alliansregeringens år blev antalet poliser, åklagare och domare fler. Vi höjde straffen för allvarliga våldsbrott och tog krafttag mot den grova organiserade brottsligheten, och dessa satsningar var nödvän­diga. Men utvecklingen fortsätter. Sverige behöver göra mer. Svensk polis står inför stora utmaningar framöver. Våldsbrott, stölder, bedrägerier, det ökade terrorhotet och framväxten av parallella samhällen ställer stora krav på polisens framtida kapacitet och förmåga. Därtill möter polisen de utmaningar flyktingströmmarna och befolknings­ökningen innebär. Detta positiva arbete får nu inte avstanna. Att utsättas för brott är en av de största ofriheterna människan kan uppleva. Alla medborgare ska kunna känna sig trygga – var man än bor i Sverige.

Polisen behöver finnas på mindre orter för att ge näringslivet möjlighet att vara kvar. Närvaron är viktig och det finns exempel på butiker som flyttar från mindre orter för att de inte kunnat förnya försäkringar.

Polisens svårigheter att räcka till i bland annat Skaraborg handlar även om något så grundläggande som att människor ska kunna komma i kontakt med dem. I till exempel Götene har näringslivet själva tagit tag i saken med organiserade frivilliga och lägger gemensamma resurser på väktare. Det är mycket problematiskt när staten inte upprätt­håller sin grundläggande del av samhällskontraktet. I Tidaholm skickade man inte poliser till ett inbrott och i Mariestad kom en person inte ens fram till polisen för att rapportera en pågående skadegörelse.

Antalet poliser samt deras arbetssätt och prioriteringar behöver ses över för att säkerställa en polisiär närvaro även på landsbygden.

Det kan även vara svårt att komma i kontakt med polisen. Många som tröttnar på att vänta i telefon struntar i att anmäla vardagsbrott som skadegörelse och småstölder. Om brotten inte anmäls blir bilden av brottsligheten felaktig, och färre anmälda brott leder till sämre service.

Efter genomförd kvalitetsprövning ska medborgare kunna ställa krav på en kontakt­garanti. Inom en viss rimlig tid ska man kunna få kontakt med polisen oavsett var någonstans i Sverige man bor. De som svarar bör också ha kännedom om lokala förhållanden så långt som möjligt.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)