Familjeveckan

Motion 2019/20:2473 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjeveckan ej bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den så kallade familjeveckan bör ej införas. Målgruppen för familjeveckan är föräldrar till barn mellan fyra och 16 år. Familjeveckan innebär att de föräldrar som förvärvs­arbetar erhåller ytterligare tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen. Dagarna skall kunna tas ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planerings­dagar eller liknande. Fullt utbyggd avser familjeveckan att inkludera fem dagar.

Den svenska föräldraförsäkringen är väl utvecklad ur ett internationellt perspektiv. Budgetåret 2018 omfattade anslaget till föräldraförsäkringen nästan 43miljarder kronor. Föräldraförsäkringen utgörs av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Familje­veckan inkluderar cirka 900000 familjer och beräknas kosta 5,4miljarder kronor.

Införandet av familjeveckan är en politisk prioritering som innebär att andra angelägna områden får stå tillbaka till förmån för ytterligare utveckling av en redan generös föräldraförsäkring. Exempelvis skulle de 5,4miljarderna kunna användas för skattesänkning. Skattesänkningen i sig skulle vara liten men principiellt viktig då det handlar om att föra beslut åter till individen istället för till politiken.

Bara för att något är möjligt att införa med politiska beslut behöver det inte vara lämpligt.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)