Familjeveckan

Motion 2019/20:2473 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjeveckan ej bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den så kallade familjeveckan bör ej införas. Målgruppen för familjeveckan är föräldrar till barn mellan fyra och 16 år. Familjeveckan innebär att de föräldrar som förvärvsarbetar erhåller ytterligare tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen. Dagarna skall kunna tas ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar eller liknande. Fullt utbyggd avser familjeveckan att inkludera fem dagar.

Den svenska föräldraförsäkringen är väl utvecklad ur ett internationellt perspektiv. Budgetåret 2018 omfattade anslaget till föräldraförsäkringen nästan 43 miljarder kronor. Föräldraförsäkringen utgörs av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Familjeveckan inkluderar cirka 900 000 familjer och beräknas kosta 5,4 miljarder kronor.

Införandet av familjeveckan är en politisk prioritering som innebär att andra angelägna områden får stå tillbaks till förmån för ytterligare utveckling av en redan generös föräldraförsäkring. Exempelvis skulle de 5,4 miljarderna kunna användas för skattesänkning. Skattesänkningen i sig skulle vara liten men principiellt viktig då det handlar om att föra beslut åter till individen istället för till politiken.

Bara för att något är möjligt att införa med politiska beslut behöver det inte vara lämpligt.

Margareta Cederfelt (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)