Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar

Motion 2019/20:2466 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kravet på personalliggare i byggverksamhet till att vara ett renodlat arbetsgivaransvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I skatteförfarandelagen finns det regler om personalliggare inom branscherna restau­rang-, frisör- och tvätteriverksamhet samt byggverksamhet. När det gäller de tre först­nämnda områdena så ligger ansvaret för föreliggande av personalliggare på det företag som har anställda som utför tjänsterna inom respektive bransch. Men när det kommer till byggverksamhet så är det däremot en annan ordning. Då är det istället beställaren av en byggnation som är delvis ansvarig för att det företag som har anställda och som utför tjänsten har personalliggare. Genom att ändra lagstiftningen så blir det företaget som är arbetsgivare och har rådighet över situationen, som också har det fullständiga ansvaret för att närvaro respektive frånvaro registreras. Det är orimligt att en kund ska ha ansvar­et för att en arbetsgivare ska uppfylla sitt ansvar enligt skatteförfarandelagen.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)