Alternativt organisationsnummer för enskild firma

Motion 2019/20:2461 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa alternativt organisationsnummer för enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personer med skyddad identitet kan inte starta enskild firma eftersom organisationsnum­ret är offentligt i många sammanhang som företagare och organisationsnumret är för en­skilda firmor identiskt med personnumret på privatpersonen som driver verksamheten. Personer som ännu inte erhållit ett svenskt personnummer, exempelvis nyanlända, kan inte driva företag i formen av enskild firma eftersom det krävs ett personnummer för att företagsformen ska få en unik identitet.

Personer som inte har skyddad identitet men som ändå upplever ett särskilt behov av begränsad offentlighet för sitt personnummer, exempelvis kvinnor som tidigare utsatts för hot, ser problem med verksamhetsformen enskild firma. För Sveriges bästa behöver alla personer som har en affärsidé och kan ordna finansiering ha fulla möjligheter att starta sådan verksamhet i alla de verksamhetsformer som finns tillgängliga i Sverige.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)