Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förlänga tiden för tömning av förarkort och digitala skrivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kör- och vilotidsregelverken är ett av de mest kostsamma regelverken att administrera för bussföretagen. Administrationen av dessa regelverk innebär för ett större bussbolag ett dagligt arbete, endast för att administrera och följa upp tömningen av färdskrivarna i bussarna.

Tanken med kör- och vilotidsregelverket är dock god och det handlar om att garan­tera en sund konkurrens, värna om chaufförernas sociala förhållanden samt bidra till en högre trafiksäkerhet. Regelverket kan däremot ibland upplevas fyrkantigt och orättvist för åkeriföretag som strävar in i det sista efter att göra rätt.

Om man skulle förlänga tiden för tömning av förarkort för digitala färdskrivare från 28dagar till 61dagar och för fordonsenheter från 90 till 183dagar, så skulle det ge tids­besparingar motsvarande nästan 10000 kr per år, för ett medelstort bussbolag. 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)