Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad

Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över folkbokföringslagen så att personer inte ska kunna folkbokföra sig i någon annans fastighet eller lägenhet utan dennes vetskap och medgivande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det möjlighet att genom en enkel anmälan folkbokföra sig på en fastighet eller, om det finns flera bostadslägenheter på en fastighet, även på en lägenhet, utan medgivande från fastighetsägaren eller den som bor där. Det skapar stora problem både för människor och för samhället som är beroende av korrekt folkbokföring. Skatteut­skottet har fått ta del av historier där exet till en ensamstående mamma skrivit sig på hennes och dotterns adress, med följd att hon blivit av med bostadsbidraget. Att be­strida det och komma tillrätta med problemet tar lång tid. Genom en felaktig uppgift om folk­bokföring ökar också risken för felaktiga husrannsakningar, utmätningar, och andra pro­blem för den enskilde.

Luckan i systemet kan även användas av andra kriminella element. Förutom att den enskilde kan lida ekonomisk skada, så är det också integritetskränkande att någon kan skriva sig i ens bostad, något som också syns i Skatteverkets register.

Lagen behöver förändras. Det kan finnas flera tänkbara lösningar för att åtgärda pro­blemet. Exempelvis krav på att anmälan om ändrad folkbokföring ska skrivas under på heder och samvete, och krav på att i samband med den årliga deklarationen intyga på heder och samvete att folkbokföringsuppgifterna avseendet bostaden är korrekta.


Regeringen bör se över folkbokföringslagen för att åtgärda problemet.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)