Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av de försäkringar som finns är obligatoriska. Den som äger en bil måste ha den försäkrad, liksom bostaden. Alla har en sjukförsäkring i händelse av sjukdom eller olycka. Att försäkra sig vid händelse av arbetslöshet är däremot inte obligatoriskt, trots att det torde vara viktigt. Det innebär att den som blir arbetslös riskerar en situation med antingen den allra lägsta nivån, som näppeligen går att klara sig på. Eller, att personen tvingas ansöka om försörjningsstöd via kommunen. Ett system som inte är anpassat efter en kortare situation mellan två jobb, och som har tydliga kriterier där man tex inte får ha sparade pengar.

Miljöpartiet har ett långsiktigt mål om en sammanhållen a-kassa och sjukförsäkring. Det finns ingen logik i att en person ska få olika ersättning beroende på vilken anled­ning denne är borta från arbetsmarknaden. Som ett första steg till detta borde arbetslös­hetsförsäkringen i likhet med sjukförsäkringen göras obligatorisk. Detta bör givetvis ske i god dialog med arbetsmarknadens parter.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)