Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare

Motion 2019/20:2442 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)

av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Av och till ser vi märkliga exempel i media om hur försörjningsstöd och andra bidrag betalas ut på lättvindiga grunder. Nyanlända och personer som inte är medborgare får bidrag för semester i sitt gamla hemland, och försörjningsstöd betalas ut för att kunna ta sin familj till Sverige.

Försörjningsstöd och andra ersättningar till nyanlända och personer som saknar svenskt medborgarskap bör rimligen endast betalas ut för att bekosta mottagarens och dennes barns direkta kostnader inom Sverige. Detta bör regleras uttryckligen i lag.

Jan Ericson (M)

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)