Inför möjligheten till halvt karensavdrag

Motion 2019/20:2433 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett halvt karensavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Införandet av karensavdrag i stället för karensdag var en välkommen reform som skapat större rättvisa mellan olika yrkesgrupper. Den med få och långa arbetspass under en månad har nu samma karensavdrag vid sjukdom som den som arbetar fem arbetsdagar per vecka.

Ett kvarstående problem är om man går till jobbet och försöker jobba, men efter en halv dag inser att det inte går. Inte sällan kan detta problem uppstå för kroniskt sjuka. Om man går hem efter en halv arbetsdag drabbas man av fullt karensavdrag.

För att uppmuntra människor att trots allt försöka arbeta borde det finns möjlighet till halvt karensavdrag om man arbetar halv dag och sedan går hem. Denna möjlighet fanns med den gamla karensdagen och borde kunna införas även i dagens system med karensavdrag.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)