Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning

Motion 2019/20:2430 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att momsbelägga körkortsutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom åren har det blivit allt krångligare och dyrare att ta körkort. Allt fler nya obliga­toriska moment har drivits fram av skickliga lobbyister, allt högre kostnader har lagts på till följd av politiska beslut och samtidigt har man gjort det svårare och dyrare att ta körkort som privatist. Tillsammans riskerar detta att göra att färre unga tar körkort, och därmed får svårare att komma in på en arbetsmarknad där allt fler yrken idag kräver körkort.

Samtidigt larmar körskolorna om att allt fler övningskör illegalt hos svarta körsko­lor, att det utfärdas falska intyg om genomgångna moment mm.

Ett problem som ofta framhålls från branschen är momsbeläggning av körkortsut­bildning. Normalt momsbeläggs inte utbildning, och dagens momsregler för körkorts­utbildning uppfattas som ologiska. Samtidigt bidrar det till att driva upp kostnaden för körkort och gynnar därmed den svarta marknaden.

Det behövs en översyn av om körkortsutbildning kan momsbeläggas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)