Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kommuner kan idag underkänna ett enskilt avlopp utan någon annan moti­vering än att anläggningen är för gammal. Något krav på att kommunen utför en funktionskontroll finns inte.

I praktiken gör detta den enskilde fastighetsägaren rättslös. Det är svårt att bevisa att en avloppsanläggning fungerar. Då krävs omfattande konsulthjälp för höga kostnader. Bevisbördan borde alltid ligga på kommunen att utreda och motivera ett beslut om att underkänna ett enskilt avlopp.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)