Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om skattebetalarna kunna få den välfärd och samhällsservice som de har rätt att kräva måst politikerna prioritera. En viktig prioritering är att minska antalet myndigheter, och avveckla sådana som tillkommit främst av politiska skäl utan närmare analys av behovet, eller där myndigheten spelar ut sin roll.

Jämställdhetsmyndigheten är en myndighet som tillkommit utan någon direkt analys av behovet. Myndigheten bör därför avvecklas.

Jan Ericson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-04
Yrkanden (1)