Pant på batterier

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängden batterier som används i vårt samhälle ökar ständigt. Många batterier lämnas in till återvinning, men långtifrån alla. Batterier som slängs på fel sätt bidrar till att miljöskadliga ämnen hamnar på fel plats. Detta är inte acceptabelt.

I Norge finns idag ett fungerande system med pant på batterier i en del butiker i Osloområdet. Det betyder att man är först i världen med detta. Maskinerna som används tillverkas för övrigt av ett svenskt företag.

Med ett omfattande nationellt pantsystem för batterier i Sverige skulle en större andel av batterierna sannolikt samlas in och återvinnas. Det skulle medföra en stor miljövinst.

Jan Ericson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)