Positionering av samtal till 112

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att larmcentral 112 får positionering av inkommande samtal som rutin och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att kriminalisera busringningar till 112 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man ringer 112 så bör rutin utvecklas för positionering av samtalet. Nyttan med detta är att personen som ringer många gånger är stressad och kan uppge ofullständig adress, vilket förlänger tiden för hjälpinsats. Nu när tekniken finns så är det förvånande att den inte används för att lagstiftningen inte har följt med och motsätter sig denna användning. Att inkludera positionering som en del av 112-samtalet kommer de flesta av landets befolkning anse som en ökad trygghet i ett allt hårdare samhällsklimat. Som en positiv bieffekt så borde även positionering stävja busringning som idag är en del av ringningarna till 112. Uppenbara busringningar föreslås kriminaliseras för att tydliggöra att samhället ogillar sådant agerande.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)