Eldrivna sparkcyklar

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av översyn av regler för och användande av eldrivna sparkcyklar i stadsmiljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med tjänster som Voi, Lime, Tier och Glyde har dessa smidiga elfordon fullkomligen exploderat runt omkring i landets städer. Alla dessa sparkcyklar har dock ställt till problem. Många har klagat på att cyklarna ofta parkeras hur som helst, och alla som åker har inte hållit sig till trafikregler eller använt sitt sunda förnuft. Problem är när gående och elsparkcyklarna ska samsas på samma utrymme, och särskilt för de syn­skadades mobilitet har situationen förvärrats av att elcyklarna kommer fort och nästan ljudlöst. Även när de ligger hur som helst på gatan ökar svårigheten för synskadade att ta sig fram. Slängda sparkcyklar på gatan ser också skräpigt och tråkigt ut. En total översyn av regelverk och användande behövs för att möjliggöra att sparkcyklarna ska göras hållbara i stadsmiljö.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)