Samlingskort för yrkestrafiken

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla funktioner på körkortet eller på annat sätt effektivisera antalet kort för yrkeschaufförer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag behöver en del chaufförer ha en mindre kortlek med sig för att kunna visa sina behörigheter. Detta i en tid där alltfler lever kontantlöst och endast har plats för ett fåtal kort i sitt telefonfodral. Korten som skulle bli aktuellt att samordna till körkortet är till exempel förarkort, ADR-behörighet, olika utbildningar på väg eller inom industri som krävs för sitt arbete. Kan funktionerna kopplas till körkortet så kan behörig person läsa av körkortet för att säkerställa att allt är i sin ordning. För sin egen kontroll så är kortet kopplat till en app som även kan hålla ordning på när utbildningar och certifieringar går ut och larma inför.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)