Undantag för utbildning för yrkeskompetensbevis

Motion 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningskraven på YKB för förare med lång körvana och yrkeskunskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkeskompetensbevis, YKB, infördes för att höja statusen på chaufförsyrket. Det ansågs också viktigt att yrkeskåren skulle ha en kontinuerlig utbildning i ämnen som eco driving och säkerhetstänk. Utbildningen innefattar en grundutbildning samt fort­bildning var femte år. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

Branschen har redan svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens och YKB slår undan en för branschen viktig kompetensgrupp som genom tiderna har stöttat upp på ett säkert sätt. Det handlar om alla de före detta yrkeschaufförer som hjälper till att köra vid sjukdomsfall och i semestertider. Dessa chaufförer besitter stor kunskap och är att anse som rutinerade, säkra förare. Kraven på YKB har gjort att dessa seniora förare har för­svunnit. Syftet med YKB var att höja statusen och höja säkerheten, inte att minska den värdefulla kompetensförsörjning som säkerställer att ordinarie yrkeskår kan ta ledigt eller vara hemma när de är sjuka. Det vore rimligt att överväga ett undantag för förare med lång körvana och yrkeskunskap.

Sofia Westergren (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)