Vinterväghållning

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att vinterväghållningen fungerar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många allvarliga trafikolyckor har inträffat på E4 genom Gävleborg på grund av bristande halkbekämpning och vinterväghållning. I interpellationsdebatter har jag debatterat frågan med statsrådet som då lovade att vidta åtgärder för att förbättra situationen för landets yrkeschaufförer och övriga bilister.

Hela Hälsingland skriver angående den allvarliga olycka som skedde tisdagen den 5februari 2019 följande:

På grund av halkan måste timmerbilen stanna längs vägen. Följden blev att en större personbil med flak och släp körde in timmerbilen. – Det var fyra-fem personbilar som var indirekt inblandade då förarna fick väja ut från vägbanan för att förhindra fler påkörningar, säger företrädare för räddningstjänsten. Enligt den utsända report­ern var det mycket halt på platsen, vilket bekräftas av räddningstjänsten.– Det var väldigt, väldigt halt rena isgatan, sa räddningstjänstens insatschef.

Det är en del av det grundläggande samhällskontraktet att staten tar ansvar för att våra vägar är framkomliga under årets alla årstider. Nu inträffar det olycka efter olycka runt om i Sverige. Det kan inte uteslutas att olyckorna hade kunnat undvikas om vinterväg­hållningen och halkbekämpningen hade fungerat tillfredsställande. Tyvärr ökade antalet olyckor i trafiken med dödlig utgång under 2018 och vi har även sett hur antalet döda i yrkestrafiken ökar. Detta går rakt emot riksdagens nollvision om noll döda i trafiken.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)