Gör det brottsligt att fuska vid förarprov

Motion 2019/20:2393 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med en adekvat lagstiftning som gör det brottsligt att fuska vid förarprov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är självklart av stor vikt att den som genomgår en körkortsutbildning, oavsett om det sker via en trafikskola eller via privat inlärning, har de kunskaper som krävs för att erhålla ett körkort. Om det kommer ut trafikanter på våra vägar som har erhållit körkort via fusk och inte har de kunskaper som krävs så är det ett hot mot alla trafikanter. Tyvärr har det under senare år förekommit ett omfattande fusk med körkortsprov.

Två män i 30-årsåldern åtalades för osann försäkran efter att blivit påkomna med kameror och hörsnäckor under ett förarprov på Trafikverket i Gävle. Nu frikänns männen från brott – trots att de båda har erkänt fusket, skriver Gefle Dagblad i en artikel. Det var i oktober förra året som männen blev påkomna med att fuska under ett förarprov på Trafikverket i Gävle. De hade tagit med sig varsin mobiltelefon med tillkopplad teknisk utrustning bestående av bland annat kamera och hörsnäckor. Med hjälp av den tekniska utrustningen fick de sedan svaren till provet. Före provet hade männen lämnat försäkran på heder och samvete att genomföra provet utan att använda otillåtna hjälpmedel – en försäkran som alltså var osann. Männen åtalades för osann försäkran, och båda två har erkänt gärningarna. Trots det frikänner tingsrätten nu männen från brottsmisstankarna, detta på grund av att den försäkran som lämnas vid Trafikverkets förarprov inte regleras i någon lag eller författning.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det oförsvarligt att det förekommer fusk vid förarprov.


Den som genomgår provet ska kunna uppvisa de kunskaper och färdigheter som krävs. Finns det brister i gällande regelverk så bör detta omgående rättas till.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)