Minst ett års fängelse för bostadsinbrott

Motion 2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett års fängelse bör vara minimistraffet för bostadsinbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla som har råkat ut för ett bostadsinbrott kan vittna om hur omskakande detta är. Eventuella skador och förlusten av egendom är allvarliga nog, men för de flesta känns intrånget och den otrygghet som det leder till allra värst.

Det är bra att allt fler inser detta och att synen på denna typ av brottslighet har hårdnat. Utredningsförslag finns om 9månader som minimistraff. Moderaterna lämnade ett tillkännagivande om skärpta straff 2015 och än har ingenting hänt.

Integritetskränkningen och de ofta stora och besinningslösa materiella skadorna talar för ett mer kännbart straff än det som utredaren föreslår. En väsentlig höjning av mini­mistraffet kommer med största sannolikhet verka avhållande vad gäller denna typ av brottslighet. Inte minst utländska ligor har kunnat härja tämligen fritt på många håll i landet i förvissning om att de agerar i ett land som inte tar i med hårdhandskarna mot yrkesförbrytare.

Minimistraffet bör sättas till ett års fängelse. En sådan åtgärd kommer ge polisen fler verktyg i sin brottsbekämpning. Bland annat kan då överskottsinformation från hemlig avlyssning, övervakning eller kameraövervakning användas för att inleda en förunder­sökning eller utredning om inbrottsstölder.

Ett års straffminimum ger också ökade möjligheter att utvisa utländska medborgare som begått brott.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)