Effektivare kontroller på vägarna

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare kontroller på vägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontroll på väg av godstransporter sker av specialutbildad personal inom polisen. Det finns dock en uppdelning inom polisorganisationen gällande behörigheter att utföra arbetsuppgifter i samband med kontroll på väg. Hastighetskontroller med laser­instrument får enbart utföras av så kallade polismän. Hastighetskontroll via uppgifter i färdskrivaren kan utföras av så kallad behörig tjänsteman. Inom polisen finns två personalgrupper som är behöriga tjänstemän, nämligen polismän och bilinspektörer. Den här uppdelningen av behörigheter borde åtgärdas för att uppnå högre effektivitet vid kontroll på väg.

Det är viktigt att säkerställa en hög kvalitet inom fordonskontrollområdet. Vid dagens kontroller kan en kvalitetsskillnad uppstå och åkeribranschen menar att åkarna får olika svar och bedöms olika på olika platser i landet.

Dagens system innebär vidare att bilinspektören först ska utföra kontrollen och därefter övertyga en polisman om att det ska rapporteras. Det förefaller ineffektivt och resurskrävande. Mot bakgrund av ovanstående vore det önskvärt med en översyn av möjligheterna att kontrollerande personal i större utsträckning kan utföra fler arbets­uppgifter. Det skulle underlätta och höja kvaliteten i fordonskontrollerna. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Beckman (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)