Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta differentiering av parkeringsavgifter och trängselskatt samt parkeringsvillkor i syfte att gynna bilar med mindre miljöpåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta differentiering av parkeringsavgifter och trängselskatt samt parkeringsvillkor i syfte att gynna bilpooler och andra delningstjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Sverige ska nå uppsatta mål i att minska användningen av fossila bränslen och koldioxidutsläpp i enlighet med klimatmålen behöver flera åtgärder genomföras. Att få över en större andel av resandet till kollektivtrafik är ett verktyg, men vi kommer aldrig nå en situation där privatbilismen inte spelar en viktig roll. Och i grunden är det inte bilismen, utan utsläppen och miljökonsekvenserna, som är problemen. Ett viktigt omställningsarbete blir istället att på olika sätt uppmuntra omställningen av fordons­flottan till mer miljövänliga drivmedel och affärsmodeller som exempelvis bilpooler och delningstjänster.

I Norge har man framgångsrikt arbetat med att få fler att köra eldrivna bilar genom olika incitament, till exempel skattefördelar, fördelar vid parkering och att få köra i vissa bussfiler. Tidigare fanns också miljöbilsparkeringstillstånd i Sverige, men dessa visade sig oförenliga med nuvarande lagstiftning kring kommuners rätt att ta ut parker­ingsavgifter.

Olika aktörer som driver bilpooler finns eller har funnits i Sverige. Två av dem, Daimlers Car2Go och BMWs Drive Now har dock avvecklat sin verksamhet i Stockholm med hänvisning till bland annat trängselskatt och parkeringsregler. Kvar finns bland annat Sunfleet och en del privata kooperativ.

Lagstiftningen bör reformeras i syfte att åter ge positiva incitament till ett mer miljövänligt bilåkande. Dels för att uppmuntra användandet av mer miljövänliga drivmedel, dels för att uppmuntra användandet av bilpool och andra delningstjänster istället för att äga en bil.

Sådana incitament hade exempelvis kunnat handla om att tillåta en differentiering av trängselskatten och differentiering av parkeringsavgifter och parkeringsvillkor för att gynna miljöbilar och bilpooler samt differentiering av fordonsskatt för bilpooler, men också om att exempelvis ge dessa fordon rätt att köra i vissa bussfiler, på samma sätt som taxibilar.

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)