Transport av släp

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större och säkrare bilar gör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 19 januari 2013 förbättrades och förenklades behörighetsreglerna för körkort vad gäller tunga och lätta släp. Reglerna är dock fortfarande orättvisa och osäkra på så vis att de hindrar större bilar som ur säkerhetssynpunkt är bättre lämpade att dra tunga släp från att göra just detta. En större och tyngre bil, med bättre bromssystem, som säkrare drar släp tillåts sällan att göra detta då bilens och släpets sammanlagda totalvikt då överskrids. Detta gör att många som ofta drar släp – husvagnar, släp lastade med byggmaterial, båttrailers och hästtransporter – väljer att göra detta med äldre, mindre och osäkrare bilar endast för att de också är lätta. En lätt bil får helt enkelt dra mer, trots att den egentligen är mer osäker att dra tunga släp med.

För att komplicera detta ytterligare är det dessutom så att straff och påföljder för brott mot fordonsbehörigheter är förhållandevis höga, framförallt i förhållande till att dra ett för tungt lastat släp. Tillsammans resulterar detta i att lätta bilar drar runt på släp som de visserligen är behöriga att dra men som inte alls är säkra vare sig för de som kör eller för övriga trafikanter. Lägg därtill de stora mörkertalen när det gäller antalet släp som lastas för tungt. Denna komplicerade situation har lyckligtvis en enkel lösning. Regeringen bör ge Transportstyrelsen i uppgift att se över möjligheterna att tillåta bilar med fyrhjulsdrift och större dragkapacitet att dra tyngre släp. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)