Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

av Mikael Damsgaard (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mälardalen är hela Sveriges tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan Stockholm och regionens övriga huvudorter som Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Örebro är avgörande för regionens fortsatta utveckling. Samtidigt är tvärförbindelserna i regionen, till exempel mellan Västerås och Uppsala/Arlanda liksom VästeråsEskilstunaNorrköping/Linköping, underutvecklade vilket begränsar möjligheterna för arbets­pendling på tvären inom regionen.

Resandet från Västerås, Enköping och Örebro till Uppsala och Arlanda är om­fattande. Den tidigare järnvägssträckan mellan Enköping och Uppsala revs i början av 1980-talet och idag saknas en effektiv järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan. Bristen på en sådan förbindelse utgör ett betydande hinder för pendling och innebär vidare att det resandet främst sker på väg med bil eller buss.

För att bättre knyta ihop Mälardalsregionen och skapa möjligheter för ökad pendling och tillväxt behöver en ny järnvägsförbindelse byggas mellan Mälarbanan och Ostkust­banan. En sådan förbindelse kommer också förflytta betydande trafikvolymer från väg till järnväg.

Det går att tänka sig flera alternativa sträckningar för en ny förbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan. Ett alternativ är en sträckning direkt mellan Uppsala och Enköping, vilket innebär ca 3540km järnväg. Ett annat alternativ är 57km ny järn­väg, i huvudsak dragen i tunnel, vid Järvafältet från Barkarby via Kista till Sollentuna. En fördel med det senare alternativet är att det även skapar möjligheter för tågpendling till Kistaområdet med dess stora antal arbetsplatser. Idag är bilen det enda realistiska alternativet för många som pendlar från Västerås eller Uppsala till Kista.

För att skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Mälardalen är det angeläget att planeringen av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan kan inledas i närtid.

Mikael Damsgaard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)