Utvisning av utländska brottslingar

Motion 2019/20:2370 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betydligt fler utländska brottslingar ska utvisas och fler på livstid samt att mindre hänsyn ska tas till deras anknytning till Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En utländsk medborgare som bryter mot svensk lag genom att begå grovt brott har förbrukat sin rätt att vara i Sverige.

Utrikes födda män är överrepresenterade när det gäller sexualbrott, även många gängkriminella har utländsk bakgrund. Det är orimligt att utländska medborgare som begår grova brott får stanna i Sverige.

Nyligen blev tre utländska män dömda för en grov gruppvåldtäkt. Hovrätten upphävde tingsrättens utvisningsbeslut för en av männen, medborgare i Somalia. Hovrättens motivering var ”En utvisning skulle drabba honom orimligt hårt och får anses stå i strid med humanitetens krav”.

Detta är helt oacceptabelt. En person som begått en grov gruppvåldtäkt ska utvisas. Inte minst med tanke på brottsofferperspektivet samt återfallsrisken.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)