Tillsätt en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk

Motion 2019/20:2369 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har haft en mycket stor migration i många år. Detta har inneburit stora påfrestningar i samhället och integrationen har fungerat dåligt.

Det viktigaste för att integreras i Sverige, är att lära sig svenska språket. Det finns personer som varit i Sverige i tiotals år, utan att de lärt sig svenska. Dessa personer hamnar utanför samhället, samt innebär det stora kostnader för skattebetalarna.

Det är orimligt att svenska skattebetalare ska betala tolkkostnader i tiotals år för personer som inte lärt sig svenska. Det har också framkommit att vissa personer uteblir från möten med myndigheter, skolor, vårdinrättningar mm trots att de vet att tolk tillkallats för deras skull.

Bland annat är detta vanligt inom polisen då kallade uteblir från förhör. Detta innebär stora och onödiga kostnader för olika myndigheter. Rätten till gratis tolk bör begränsas, det bör även införas en egenavgift för den som uteblir från möten där tolk tillkallats för dennes skull.

Ellen Juntti (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)