Återinrätta ett regemente i Göteborg

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Försvarsmedicincentrum/Göteborgs garnison omorganiseras till Göteborgs regemente och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs hamn är norra Europas viktigaste hamn och väsentlig för såväl vår import som vår export. Med ett säkerhetsläge som har blivit allt mer instabilt i Sveriges närområde ökar kraven på ett stärkt försvar av Sverige och därmed också ett stärkt försvar av Västkusten och Göteborgs hamn. Om hamnen skulle stängas av skulle Sverige inom loppet av några dygn få ont om viktiga förnödenheter. Exportindustrin skulle samtidigt få stänga ner sin produktion när man inte kan få ut sina varor till internationella kunder.

Man kan därför anta att en aktör som vill försöka påverka Sverige som en av sina primära insatser skulle försöka blockera Göteborgs hamn. I fall man lyckas skulle tillgången på bland annat livsmedel snabbt bli kritisk. Det i sin tur skulle komma att påverka uthålligheten i hela Sverige.

Sverige behöver därför öka tröskeln mot sådana angrepp genom att höja vår egen försvarsförmåga. Det kan exempelvis ske genom att placera minröjningskapacitet i Göteborg för att hålla farlederna öppna och skapa en amfibieförmåga för att kunna sättas in mot små styrkor i skärgården. Det kan också ske genom en egen marin närvaro i Göteborg för att skydda sjöfarten in och ut ur landet och en luftvärnsförmåga för att kunna skydda hamnen mot angrepp från luften.

Det finns därför stor anledning att hålla samman den allt viktigare militära verksamheten i Göteborg under ledning av ett regemente på Käringberget. Fram till 2004 fanns Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg. Idag går verksamheten istället under namnet Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. I Göteborgs garnison arbetar idag närmare 700 personer i Försvarsmakten, därutöver tillkommer hem­värnssoldater och anställda inom civila myndigheter som arbetar inne på garnisons­området samt en omfattande utbildningsverksamhet.

Sammantaget behövs en ökad ledningskapacitet i Göteborg. Denna kan säkerställas genom att uppgradera verksamheten vid Göteborgs garnison till regemente. Därigenom sänder vi också ett viktigt säkerhetspolitiskt budskap avseende Göteborg, liksom vi gör med det nyinrättade regementet på Gotland.

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)