Snabbutbilda 10 000 polisanställda

Motion 2019/20:2349 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbutbilda 10000 nya polisanställda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett antal av riksdagens partier är eniga om att Sverige snabbt behöver många tusen nya polisanställda. Hur många av dessa som ska vara poliser svävar partierna ofta på målet om. En anledning är att det finns en insikt i varken rekryteringsförutsättningarna eller utbildningsförhållanden gör det realistiskt att tro att vi till år 2024 ska kunna ha 10000 nya polisanställda.

Det får inte vara så att kraven på många fler poliser förblir en from önskan. Sverige har i förhållande till folkmängden färre poliser än flertalet andra länder. Vi har dessutom en extremt allvarlig situation med gängvåld, mord och alltfler områden där polisen har tappat greppet om utvecklingen.

Att få fram poliser som kan verka på gator och torg kräver inte den långa utbildning som poliser i dag genomgår. Ett halvårs utbildning skulle sannolikt räcka för att kunna verka som närvarande, uniformerade poliser. Jämför gärna med polisen i New York. Där är utbildningen ungefär så lång, samtidigt som lönen ligger avsevärt högre än lönen för nya poliser i Sverige. Därmed har polisyrket blivit mycket attraktivt.

En invändning kan vara att det krävs en längre utbildning för att kunna verka fullt ut som polis. Det är sant, men ingenting hindrar att den kortare utbildningen vartefter kompletteras för att göra berörda poliser kompetenta för utredande uppgifter, arbets­ledande tjänster etc.

Därutöver bör det vara självklart att snabbutbildade poliser inledningsvis handleds av mer erfarna kollegor. Detta kan många gånger vara en väl så bra utbildning som den som ges vid våra polishögskolor. På en del håll utomlands, t ex i Nya Zeeland, består en huvuddel av polisutbildningen i ”on the job training”. Det fungerar alldeles utmärkt.

Det finns, inte minst på fackligt håll, ett motstånd mot en förkortad utbildning. Men en snabbutbildning, som på ett systematiskt sätt kompletteras med återkommande kompetenshöjande utbildningar kommer, rätt upplagd, ge polisyrket en höjd status och enskilda poliser en god förberedelse för polisyrkets krävande uppgifter.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)