Försäljning av Arento AB

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens ägande i Arento AB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen och som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolaget ägnar sig åt uthyrning av maskiner, verktyg och bilar. På samtliga orter där Arento i dag är verksamt finns privata aktörer som tillhandahåller samma tjänster.

Statliga Trafikverket hyr drygt 500 personal- och tjänstebilar av bolaget enligt deras årsredovisning. Arento marknadsför sig som uthyrare av personbilar.

En annan produkt som bolaget har i sitt sortiment är jordfräsar. Om dessa skriver man:

Arento har jordfräsar för uthyrning från bland annat Billy Goat. Med Arentos transportpaketerbjudande kör vi ut din jordfräs till rätt plats när du behöver den. När ditt arbete är klart hämtar vi tillbaka den.

Bolaget skriver i sin årsredovisning att man växer kraftigt och tar marknadsandelar. Det man då tar marknadsandelar från är det privata näringslivet. Den självklara frågan är då om det är en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och personbilar. Det finns en enkel lösning på den osunda konkurrensen från statliga Arento och det är att staten säljer bolaget.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)