Skåne län som en riksdagsvalkrets

Motion 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skåne län ska utgöra en valkrets i valet till Sveriges riksdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De tidigare Kristianstad län och Malmöhus län bildar sedan den 1 januari 1997 Skåne län. Skåne läns landsting – Region Skåne – bildades 1999 genom sammanslagning av de två länens landsting och landstingsverksamheten i Malmö kommun.

Skälet till det är ganska enkelt. Skåne är ett naturligt avgränsat område med samma dialekt, historia, kultur och identitet. De administrativa gränserna som finns i Skåne –till exempel 33 kommuner på relativt liten yta, fyra riksdagsvalkretsar – är ofta frånvarande i människors vardag. Man bor i en del av Skåne, arbetar i en annan, har vänner och be­kanta i en tredje. Den regionala identiteten är tydlig.

Skåne representeras sedan valet 2018 av 46 riksdagsledamöter, valda i fyra valkretsar. Men valkretsarna spelar en relativt liten betydelse för de skånska ledamöterna i det var­dagliga arbetet. Uppdraget spänner över hela länet. I praktiken representerar ledamöterna hela Skåne. Lika naturligt som att de tidigare länen blev ett, de tidigare landstingsverk­samheterna blev en, vore att de skånska riksdagsledamöterna inte bara i praktiken repre­senterar Skåne utan också väljs till riksdagen genom en valkrets.

Niklas Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)