Spelreklamförbud

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelmissbruk har långtgående konsekvenser. Personen med missbruk spelar ofta bort allt och kan även hamna i kriminalitet för att få in pengar.

Inte sällan läser vi om människor som förskingrar pengar från familjemedlemmar, vänner, föreningar, via sina jobb. Självmordsfrekvensen är också betydligt högre för de med spelmissbruk än för genomsnittet i befolkningen. Spelmissbruk räknas nu för tiden som beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning vilket det tidigare klassades som. Därmed kan spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotikaberoende. Därför måste detta tas på allvar och ett förbud av spelreklam behövs.

Regeringen har gjort stora insatser på området och i spellagen som gäller sedan 1 januari 2019 finns krav på att reklam för spel ska vara måttfull. Trots det utsätts konsumenter fortfarande för aggressiv spelreklam. Därför behöver ett förslag om förbud mot spelreklam ses över.

Elin Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)