En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn

Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen ska behöva dö på jobbet, eller skadas av sitt arbete. Det skall vara en självklarhet iett land som Sverige. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare samhälle. Arbetsmiljöverket är en viktig myndighet för att utöva tillsyn och se till att en god arbets­miljö upprätthålls på våra arbetsplatser. Vad Arbetsmiljöverket ska göra i sin tillsyn styrs av nationella projekt och indikatormål, och så kallade kvoter tilldelas de olika regionkon­toren. I mån av tid och resurser kan eventuella lokala projekt prioriteras. 

Men de regionala arbetsmarknaderna runt om i Sverige ser olika ut. I ett län som Norrbotten som har en arbetsmarknad med tung industri är det viktigt att Arbetsmiljö­verket får möjlighet att prioritera tillsyn riktat mot den typen av arbeten exempelvis. Vi menar att styrningen av Arbetsmiljöverkets tillsyn inte är ändamålsenlig och bör i större utsträckning kunna utformas efter hur den regionala arbetsmarknaden ser ut.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)