Posttjänster på lika villkor i hela landet

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långa avstånd, litet utbud av butiker och ändå precis samma behov som alla andra. Det är definitivt saker som bidrar till att våra flitigaste medborgare att näthandla är invånarna i några av landets mindre kommuner. Jokkmokk, Storuman och Arjeplog toppar statistiken med flest nätköp per hushåll.

Samtidigt som näthandeln ökar och tillgången till vanlig postutdelning ändå borde kunna ses som en helt grundläggande service alla ska kunna förvänta sig som boende i vårt land är verkligheten en helt annan. För många boende på landsbygden har försämringarna kommit oftare än själva posten de senaste åren.

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post, vilket innebär privata svårigheter för de boende. De största svårigheterna rör nog att starta och driva företag i dessa områden. Problem med telekommunikationer och postutdelning försvårar och förhindrar etableringen av nya företag.

Dagens samhälle innebär behov av posttjänster, och behoven i glesbygd är likartade som för andra delar av landet. Många gånger dessutom rent av större. För när brevlådeutdelning och pakethantering dras in rycks mattan också undan för en rad andra servicefunktioner som försämrar möjligheten att verka och bo i hela landet. Därför borde samhällets ansvar för en rättvis postservice i hela landet säkras. Det är dags att stärka gemenskapen mellan stad och land, något som har blivit försummat i Sverige i decennier.

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ida Karkiainen (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)