Posttjänster på lika villkor i hela landet

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långa avstånd, litet utbud av butiker och ändå precis samma behov som alla andra. Det är definitivt saker som bidrar till att våra flitigaste medborgare att näthandla är invånar­na i några av landets mindre kommuner. Jokkmokk, Storuman och Arjeplog toppar sta­tistiken med flest nätköp per hushåll.

Samtidigt som näthandeln ökar och tillgången till vanlig postutdelning ändå borde kunna ses som en helt grundläggande service alla ska kunna förvänta sig som boende i vårt land är verkligheten en helt annan. För många boende på landsbygden har försäm­ringarna kommit oftare än själva posten de senaste åren.

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post, vilket innebär privata svårigheter för de boen­de. De största svårigheterna rör nog att starta och driva företag i dessa områden. Problem med telekommunikationer och postutdelning försvårar och förhindrar etableringen av nya företag.

Dagens samhälle innebär behov av posttjänster, och behoven i glesbygd är likartade som för andra delar av landet. Många gånger dessutom rent av större. För när brevlåde­utdelning och pakethantering dras in rycks mattan också undan för en rad andra service­funktioner som försämrar möjligheten att verka och bo i hela landet. Därför borde sam­hällets ansvar för en rättvis postservice i hela landet säkras. Det är dags att stärka ge­menskapen mellan stad och land, något som har blivit försummat i Sverige i decennier.

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)