Internationella kvinnodagen som officiell helgdag

Motion 2019/20:2323 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa internationella kvinnodagen som officiell helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i Europa höjs röster föra att göra internationella kvinnodagen till officiell helg­dag. Sverige som länge haft ledartröjan i jämställdhetsarbetet borde för att ge ännu mer fokus på jämställdhetsarbetet utse den internationella kvinnodagen som officiell helg­dag. Även om Sverige har kommit långt i detta arbete har vi en lång väg kvar innan vi når jämställdhet i hela samhället. Kvinnor har generellt sätt sämre hälsa än män och kvinnor tvingas ta större ansvar för obetalt hemarbete än män. Kvinnor har även lägre löner än män, under en arbetslivstid tjänar kvinnor fortfarande ca 3,6miljoner kronor mindre än män. Ojämställdheten syns tydligt inom samhällets alla delar.

Som officiell helgdag kan dagen användas för reflektion och ge en ökad medveten­het hos hela befolkningen att se denna orättfärdiga orättvisa mellan män och kvinnor. Vi har inte tid att vänta de prognostiserade dryga 60år som World Economic Forum förut­spår att det kommer att ta de nordiska länderna för att nå fram till ett jämställt samhälle.

Elin Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)