Internationella kvinnodagen som officiell helgdag

Motion 2019/20:2323 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa internationella kvinnodagen som officiell helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i Europa höjs röster föra att göra internationella kvinnodagen till officiell helgdag. Sverige som länge haft ledartröjan i jämställdhetsarbetet borde för att ge ännu mer fokus på jämställdhetsarbetet utse den internationella kvinnodagen som officiell helgdag. Även om Sverige har kommit långt i detta arbete har vi en lång väg kvar innan vi når jämställdhet i hela samhället. Kvinnor har generellt sätt sämre hälsa än män och kvinnor tvingas ta större ansvar för obetalt hemarbete än män. Kvinnor har även lägre löner än män, under en arbetslivstid tjänar kvinnor fortfarande ca 3,6 miljoner kronor mindre än män. Ojämställdheten syns tydligt inom samhällets alla delar.

Som officiell helgdag kan dagen användas för reflektion och ge en ökad medvetenhet hos hela befolkningen att se denna orättfärdiga orättvisa mellan män och kvinnor. Vi har inte tid att vänta de prognostiserande dryga 60 år som World Economic Forum förutspår det kommer att ta de nordiska länderna för att nå fram till ett jämställt samhälle.

Elin Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)