Tänderna - en del av kroppen

Motion 2019/20:2322 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka insatserna för ökad tandhälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd, tänderna behöver ses som en del av kroppen.

Idag tvingas personer med låg inkomst eller låg pension att inte besöka tandläkaren på grund av att de inte har råd. Detta drabbar särskilt kvinnor då de generellt har både lägre pension och lägre löner. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla ska kunna ha en bra tandhälsa. Dålig tandhälsa kan leda till infektioner; åderförkalkning och tandloss­ning kan vara en orsak till hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen kan därför ses som ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.

Tänderna tillhör kroppen och därför behöver tandvården likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja sig om du söker vård för tänderna eller för hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också en mer jämlik och jämställd hälsa. Tandvården behöver därför jämställas med övrig sjukvård och ingå i samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare eller en tandläkare.

Elin Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)