Brister i läkemedelstillgång

Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om beredskapslager för läkemedel samt förslag för att komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen har ökat. Förra året restnoterades mer än fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidigare. Detta kan innebära stora svårigheter för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan. Samtidigt har Sverige inte längre ett beredskapslager av läkemedel i händelse av kris. Det skulle kunna få katastrofala följder. Några av anledningarna till detta är att ingen längre har ett samordnande ansvar för läkemedelsförsörjningen efter att Apoteket AB avreglerades år 2009, att de nationella beredskapslagren också togs bort i samband med avregleringen, ett stort antal inblandade aktörer i läkemedelskedjan samt brister i lagerhållning.

När det gäller frågan om läkemedelstillgång har Socialstyrelsen gett i uppdrag till en projektgrupp att titta på och några förslag på åtgärder har tagits fram. Bland annat föreslås ett nytt beredskapslager och att en ny myndighet upprättas som tar det samordnande ansvar som Apoteket AB tidigare hade.

Vi anser att detta är en fråga som bör prioriteras. Därför föreslår vi att riksdagen ger i uppdrag att skyndsamt utreda frågan om hur ett samordningsansvar och ett beredskapslager kan organiseras för att komma tillrätta med den bristande läkemedelstillgången.

Eva Lindh (S)

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)