Brister i läkemedelstillgång

Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om beredskapslager för läkemedel samt förslag för att komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen har ökat. Förra året restnoterades mer än fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidigare. Detta kan innebära stora svårigheter för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan. Samtidigt har Sverige inte längre ett beredskapslager av läkemedel i händelse av kris. Det skulle kunna få katastrofala följder. Några av anledningarna till detta är att ing­en längre har ett samordnande ansvar för läkemedelsförsörjningen efter det att Apoteket AB avreglerades år 2009, att de nationella beredskapslagren också togs bort i samband med avregleringen samt att det finns ett stort antal inblandade aktörer i läkemedelskedjan och brister i lagerhållning.

När det gäller frågan om läkemedelstillgång har Socialstyrelsen gett en projektgrupp i uppdrag att titta på den, och några förslag på åtgärder har tagits fram. Bland annat före­slås ett nytt beredskapslager och att en ny myndighet upprättas som tar det samordnande ansvar som Apoteket AB tidigare hade.

Vi anser att detta är en fråga som bör prioriteras. Därför föreslår vi att riksdagen ger i uppdrag att skyndsamt utreda frågan om hur ett samordningsansvar och ett beredskapslag­er kan organiseras för att komma till rätta med den bristande läkemedelstillgången.

Eva Lindh (S)

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)