Vapenlicens och digital teknik

Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag när man fått en vapenlicens beviljad så skall denna uppvisas vid kontroller och inköp av ammunition. Det finns starka önskemål i civilsamhället att underlätta och använda dagens teknik när det gäller elektronisk licens som kan bekräftas med mobilt bank-id.

Undertecknad föreslår att man utreder frågan hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen!

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Erica Nådin (S)

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)