Vapenlicens och digital teknik

Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag när man har fått en vapenlicens beviljad så ska denna uppvisas vid kontroller och inköp av ammunition. Det finns starka önskemål i civilsamhället om att underlätta och använda dagens teknik när det gäller en elektronisk licens som kan bekräftas med mo­bilt bank-id.

Undertecknade föreslår att man utreder frågan om hur man tillgodogör sig den digi­tala tekniken och underlättar hanteringen!

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Erica Nådin (S)

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)