Utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg

Motion 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hela utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När kroppen inte längre orkar med vardagslivets alla utmaningar eller när demensen har försvårat möjligheterna att leva ett självständigt liv bör det finnas en äldreomsorg av hög kvalitet. De som varit med och byggt vårt samhälle starkt har rätt till en trygg omsorg. Det bör vara en självklarhet för ett välfärdsland. För att nå en äldreomsorg av hög kvalitet är resurser och personalen avgörande. För att arbeta inom vård och omsorg krävs kunskap, kompetens och engagemang.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Välfärdslandet har medfört att allt fler blir äldre samtidigt som det på många håll är svårt att anställa kompetent personal till äldreomsorgen. Under lång tid har antalet sökande till gymnasieskolans omvårdnadsprogram sjunkit. Det kan bero på bilden av äldreomsorgen och att arbetsvillkoren inte har varit tillräckligt bra för de som arbetar inom vården. Arbetsvillkoren för de anställda inom omsorgerna behöver stärkas för att fler ska vilja stanna kvar och fler välja yrken inom vård och omsorg.

Utbildningen för yrken inom äldreomsorgen behöver få en tydligare struktur med stärkta möjligheter för vidareutbildning och specialisering. Det skulle finnas stora fördelar med att översynen görs nationellt för att få mer av likvärdig kompetens och för att de studerande ska kunna ha nytta av sin kompetens inom hela Sverige. En sådan utbildningsstruktur skulle också kunna bidra till att höja kompetensen och öka kunskaperna samtidigt som statusen höjs. Det bör därför övervägas om det inte behövs en sammanhållen utbildningsstrategi för framtidens vård och omsorg.

Eva Lindh (S)

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Löfstrand (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)