Tillgång till bilprovning i hela landet

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den moderatledda regeringen sålde ut statliga Bilprovningen med bland annat argument om att det skulle förbättra tillgängligheten till Bilprovningen. Konsekvenserna för männi­skor boende i gles- och landsbygd har visat sig bli tvärtom. Kommuner som Överkalix exempelvis står nu helt utan bilprovning. Vi menar att regeringen bör se över konsekvens­erna av Bilprovningens privatisering, särskilt med hänsyn till säkerhetsaspekter och till­gängligheten.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-04 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)