Barns cyklande

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att röra sig mycket i sin vardag främjar folkhälsan för alla. Cykeln ger utmärkt vardags­motion även för barn. I dag är det dock många barn som lär sig cykla sent eller som inte alls lär sig cykla. I vissa kommuner pågår projekt med trafiksäkerhet och för att lära barn och vuxna att cykla.

Att främja barns cykling samt att utbilda barn i trafiksäkerhet skulle stärka barns hälsa. Eftersom många föräldrar inte kan cykla och därmed har svårare att lära sina barn detsamma borde det vara ett samhälleligt ansvar.

Med anledning av det anförda anser vi det befogat att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet.

Det är också angeläget att kommunerna aktivt arbetar med att förbättra och beakta trafiksäkerheten vid våra skolor så att barn upplever det som tryggt att cykla till skolan.

Johan Andersson (S)

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-04 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)