Trygghetssystem för småföretagare

Motion 2019/20:2291 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att se över villkoren för småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagare har ett sämre skydd än de flesta anställda och omfattas inte av de social­försäkringar som en anställd har. Det är inte rimligt. Det måste bli tryggare att starta och driva företag. För många är det lätt att blunda för det här med pension och försäkringar när det är fullt upp med verksamheten. Därför är det en viktig fråga att utforma trygghetssystem som också omfattar företagare. Möjligheten att inrätta en trygghets­garanti för företagare bör ses över för att skapa likvärdiga villkor för företagare i trygg­hetssystemen. En trygghetsgaranti bör innehålla möjligheten att pensionsspara, öka möjligheterna till tjänstledighet och ge förutsättningar för ekonomisk ersättning vid föräldraledighet. I detta vore det också bra med en översyn av förutsättningarna för ersättning vid långvarig sjukdom.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)