Opinionsundersökningars påverkan på valresultat

Motion 2019/20:2290 av Erica Nådin m.fl. (S)

av Erica Nådin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att reglera att opinionsundersökningar publiceras i nära anslutning till val och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Opinionsundersökningar inför val förekommer alltmer frekvent i Sverige. Vid de allmänna valen 2018 publicerades nya siffror i princip dagligen. Samtidigt bestämmer sig väljarna allt senare för hur de ska rösta. Under 2000-talet har flertalet under­sökningar visat att många väljare bestämt sig under valrörelsen och en betydande andel så sent som sista veckan.

Opinionsundersökningarna påverkar väljarna, och det finns många värden i att väljarna löpande får ta del av den samlade undersökningsstatistiken. Men det finns också skäl att fundera över vilken påverkan mätningarna har just i den tid då väljarna avlägger sina röster.

Exempelvis kan man tänka sig att en opinionsmätning som visar att ett parti ligger nära fyraprocentsspärren kan påverka partiets resultat. För partiets del kan det inverka positivt eftersom det finns väljare som vill hjälpa ett parti som riskerar att hamna utanför riksdagen, men också negativt eftersom mätningen visar att partiet inte har tillräckligt stor chans att få mandat.

Det finns många sätt att mäta partisympatier inför ett val. Eftersom opinionsunder­sökningar har en så stor inverkan på väljarna är det viktigt att tillse att inga politiska intressen styr över mätningarna. Yttrandefriheten ska värnas samtidigt som demokratin inte får styras av opinionsinstitut eller organisationer som har en politisk agenda.

 Målsättningen för vår demokrati måste vara att väljarna röstar på det parti de sympatiserar mest med. Opinionsundersökningar veckorna innan valdagen påverkar väljarna att frångå den principen, vilket är olyckligt. Därför borde opinionsunder­sökningar gällande partisympatier som kan påverka valet ifrågasättas.

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)