Polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2019/20:2285 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten för tulltjänstemän att bära vapen och även få fler polisiära befogenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag en risk för tulltjänstemän att möta grovt kriminella som är beväpnade vid våra gränser. Det är därför angeläget att se över möjligheterna för våra tulltjänstemän att bära vapen för att skydda sig själv, sina kollegor och andra vid våra gränser. Det får inte vara så att kriminella kan röra sig fritt och att våra tulltjänstemän hamnar i underläge om polisen inte har möjlighet att komma till platsen. Tulltjänstemännens befogenheter i stort behöver även ses över då de kan behöva fler polisiära befogenheter för att kunna jobba ännu mer effektivt. Regeringen bör därför överväga att utreda möjligheterna att också tullens tjänstemän kan få bära vapen och även få andra polisiära befogenheter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)